Sprekers


Naar wie gaan we luisteren?

Stefan van der Stigchel

Biografie
Stefan van der Stigchel is Hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep AttentionLab die bekijkt hoe aandacht en visueel bewustzijn samen ons beeld van de wereld tot stand brengen. Stefan is lid van De Jonge Akademie, een platform van jonge topwetenschappers binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en auteur van het populairwetenschappelijk boek ‘Zo werkt Aandacht’ en zijn nieuwste boek ‘Concentratie’.

KI in het algemeen + mini-hoorcollege psychologie
Reclameborden, Facebook-notificaties en verkeerslichten: onze ogen worden elke dag gebombardeerd met visuele informatie. Maar wat bepaalt wat ons opvalt en wat we negeren? Stefan van der Stigchel bespreekt hoe we informatie verwerken, waarom onze ogen meer zien dan we verwerken en wat voor gevolgen dit heeft in het dagelijks leven. Hij legt uit hoe computermodellen kunnen voorspellen waar we onze ogen op zullen richten en hoe nieuwe manieren om onze oogbewegingen te meten in de nabije toekomst tot een revolutie zullen leiden.


Johannes Korbmacher

Biografie
My name is Johannes Korbmacher and I am a lecturer in theoretical philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies at Utrecht University. I did my PhD at the Munich Center for Mathematical Philosophy at LMU Munich. My research is mainly in philosophical logic, which means that I use logical and mathematical methods to approach philosophical issues. In the BA program Kunstmatige Intelligentie (KI), I coordinate the tutoraat and I teach the course Inleiding Logica, which is the first year introduction to logic for all KI students.

Mini-hoorcollege logica
Logic is the study of valid reasoning. But what is it that logicians actually do? And what does logic have to do with artificial intelligence? In this lecture, I will try to answer these questions in a simple and accessible manner. First, I will give a quick introduction to the questions that logicians are interested in and the methods that they use to address these questions. Then, based on this, I will look at one of the many fruitful applications of logic in artificial intelligence. In particular, I will look at the possibility of using logic to program bots (i.e. software robots) that can automatically reason with the Web. But before we can do this, some metaphorical dragons will have to be slain. So saddle up and prepare yourself for our logic adventure.


Tomas Klos

Biografie
Ik ben universitair docent Algoritmiek bij het departement Informatica aan de Universiteit Utrecht. Voordat ik drie jaar geleden naar Utrecht kwam, vervulde ik acht jaar lang dezelfde functie bij de Technische Universiteit Delft. Eén van de mooie gevolgen van mijn verhuizing naar Utrecht is dat ik nu les mag geven aan studenten Kunstmatige Intelligentie! Dat doe ik met veel plezier. Zo geef ik aan eerstejaars les in Modelleren en Programmeren en in Datastructuren en Algoritmen en volgen veel ouderejaars mijn vak Intelligente Systemen. Dat laatste vak gaat over automatisch redeneren – een computer automatisch nieuwe kennis laten afleiden uit wat reeds bekend is. Ik zal hierover in mijn ouderdag-college een tipje van de sluier oplichten, met een korte inleiding tot de programmeertaal Prolog. Prolog staat voor Programming in Logic: het blijkt daarmee makkelijker te zijn een computer logisch te laten nadenken. En het zou voor ouders zomaar makkelijker kunnen zijn dan voor studenten,

Mini-hoorcollege Programmeren en Modelleren


Benjamin Rin

Biografie
Benjamin Rin studied mathematics at Bard College in New York and philosophy at the University of California, Irvine. In 2014, he defended his doctoral thesis on Mathematical Limits and Philosophical Significance of Transfinite Computation. He was subsequently a postdoc at the University of California, Irvine, before becoming a docent/onderzoeker at the University of Amsterdam. Since 2016 he is a universitair docent within the Theoretical Philosophy group in the Department of Philosophy and Religious Studies at Utrecht University. His research interests include logic, computability, and philosophy of mathematics. Rin teaches the AI courses ‘Wiskunde voor KI’, ‘Logica voor AI’, ‘Logische Complexiteit’ and ‘Experimentele methoden en statistiek’, so all students will have definitely followed one of his courses. He is famous for his quotes, which you will maybe notice during his talk this ouderdag. Ben will tell you all about set theory and infinities!

Mini-hoorcollege infinity & set theorys